Selecteer een pagina

Voorwaarden

In onderstaand reglement treft u de algemene voorwaarden aan die de Huiswerkbegeleiding Glimmen stelt voor de juiste organisatie van haar aanbod.

1.       In het schooljaar 2018-2019 is Huiswerkbegeleiding Glimmen geopend op maandag t/m donderdagmiddag van 15.00-19.00 uur.
2.       Met ouders/verzorgers en cliënt wordt n.a.v. een intakegesprek een contract afgesloten, waarin n.a.v. aantal persoonlijke vragen uw wensen en verwachtingen worden vastgelegd.
3.       De huiswerkbegeleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van dhr. R. Aaten, eigenaar van Huiswerkbegeleiding Glimmen. Daarnaast zijn er altijd voldoende huiswerkbegeleiders aanwezig op ieder gewenst niveau om uw zoon of dochter naar behoren te ondersteunen.
4.       Het huiswerkbegeleidingstraject bestaat uit veertig weken startend van de tweede week van het nieuwe schooljaar t/m juni/juli (einde van het schooljaar) m.u.v. de schoolvakanties.
5.       De huiswerkbegeleiding duurt per cliënt gemiddeld anderhalf uur per dagdeel, ingaande het moment dat de cliënt zich bij de huiswerkbegeleider heeft gemeld.
          Hij/zij mag echter langer blijven om zelfstandig zijn/haar huiswerk te maken. Wanneer de cliënt reeds eerder klaar is met het huiswerk wordt dit door de huiswerkbegeleiding gecontroleerd en in overleg besproken wanneer de huiswerkbegeleiding kan worden verlaten.
6.       Er vindt regelmatig overleg plaats met de ouders/verzorgers over de voortgang van de huiswerkbegeleiding.
          Twee keer per jaar, in december en in juni, vinden er evaluatiegesprekken plaats.
7.       Indien nodig wordt er contact met de school (mentor) van het kind opgenomen, uiteraard na toestemming van de ouders.
8.       Afwezigheid i.v.m. ziekte o.i.d. of lesroosterveranderingen graag vooraf melden bij de huiswerkbegeleider (liefst mobiel: 06-38005198 of via ons e-mailadres hwbabsentie@gmail.com) door de ouders/verzorgers.
9.       De betaling geschiedt in tien maandelijkse termijnen.
          Het cursusjaar start vanaf de tweede week van het nieuwe schooljaar en duurt t/m eind juni en wordt aan het begin van de door u gekozen periode voldaan.
          Op iedere 9e van de cursusmaand ontvangt u een nota, die u binnen veertien dagen moet voldoen.
          De maanden juli en augustus vallen i.v.m. de zomervakantie uit als betalingstermijnen.
          Verzoek het maandelijkse bedrag op de rekening van dhr. R. Aaten over te maken
(ING IBAN: NL54INGB0005117447)
10.     Bij deelname is men verplicht, in de huidige startsituatie, minimaal vier dagdelen af te nemen.
          De kosten voor vier dagdelen zijn € 250,00 per vier weken.
11.     Opzeggen van het huiswerkbegeleidingscontract dient minimaal één maand van te voren plaats te vinden.
Remko Aaten
Markeweg 17
9756 BZ GLIMMEN
Huiswerkbegeleiding Glimmen
050-4062576
06-38005198
remko.aaten@home.nl
ING IBAN: NL54INGB0005117447
Inschrijfnummer KvK: 02094989