Selecteer een pagina

Huiswerkbegeleiding is van alle jaren en uitstel gedrag van alle tijden. In 2006 is Huiswerkbegeleiding Glimmen ontstaan met als doel jongeren in de omgeving ondersteuning te geven met en structuur aan te brengen tijdens het maken van huiswerk. Deze wens was afkomstig uit zowel jongeren als ouders uit Glimmen en omgeving

 

Jongeren ervaren tegenwoordig steeds meer prikkels en zijn snel afgeleid. Deze afleidingen zorgen ervoor dat het geregeld ontbreekt aan huiswerkstructuur én een goede werk- en studieruimte. De afwezigheid van het ouderlijk toezicht na thuiskomst van school vraagt een hoge mate van zelfstandigheid en in combinatie met de vele afleidingen is het ook moeilijk om de juiste focus te houden

 

 ” Structuur in het dagelijkse schoolse leven zorgt voor focus bij jongeren en rust bij (werkende) ouders, Huiswerkbegeleiding Glimmen zorgt voor structuur “

Contact

HULP

Huiswerkbegeleiding Glimmen biedt hulp en ondersteuning bij studievaardigheden, planning, agendabeheer, discipline, maak- en leerwerk, overhoren, voorbereiding op proefwerken, bijlessen, examentrainingen en taal- en rekenreferentieniveau’s (1F t/m 4F)

DOVEN en SLECHTHORENDEN

Remko Aaten heeft vele jaren in het doven en slechthorenden onderwijs gewerkt, beheerst de Nederlandse Gebarentaal (NGT) zeer goed en kan deze doelgroep de specifieke aandacht geven die zij nodig hebben.  

Ook slechthorenden en zij die spraak- en taalmoeilijkheden hebben, kunnen van ons aanbod natuurlijk gebruik maken. Juist de individuele aandacht is bij doven, slechthorenden en TOS’ers van essentieel belang.

4 keer per week – 40 weken per jaar

MAANDAG T/M DONDERDAG 

 

15:00 – 19:00

Gesloten tijdens vakanties en feestdagen

Herfst: 10-10-2020 t/m 18-10-2020
Kerst:  19-12-2020 t/m 03-01-2021
Voorjaar:  20-02-2021 t/m 28-02-2021
Mei:  01-05-2021 t/m 09-05-2021
Zomer:  10-07-2021 t/m 22-08-2021

2e Paasdag: 05-04-2021
Hemelvaart: 13-05-2021
2e Pinksterdag: 24-05-2021