Waarom huiswerkbegeleiding?

 
In het hedendaagse middelbare onderwijs wordt van jongeren een erg zelfstandige werk- en leerhouding verwacht, om straks in de bovenbouw zelf het leerproces aan te pakken. 

De praktijk leert echter dat slechts een klein deel van deze leerlingen dit echt kan, met alle vervelende gevolgen voor henzelf, hun ouders, maar ook het vervolgonderwijs. 

Het is daarom verstandig vroegtijdig deze doelgroep een goede werk- en leerhouding aan te leren, om zo beter beslagen ten ijs te komen als dat daadwerkelijk nodig is. 

Bij betere prestaties zal men ook zien dat het zelfvertrouwen van de jongeren groeit en het plezier in het schoolgaan en het maken van huiswerk toeneemt.

Daarnaast blijkt uit ervaring van vele ouders, dat het begeleiden bij het maken van huiswerk van het eigen kroost tot op zekere hoogte soms goed gaat, maar vaak de nodige stress oplevert. 
Voor beide partijen een niet altijd wenselijke situatie, waarbij professionele hulp uitkomst kan bieden.