Voor wie is het bedoeld?

De doelgroep waaraan nu huiswerkbegeleiding kan worden geboden varieert van groep 7/8 basisonderwijs (zij staan op de drempel van het middelbaar onderwijs!) en de onder- en bovenbouw van het middelbaar onderwijs (VMBO t/m Gymnasium).
Zeg maar de 11- tot 18-jarigen.
Daarnaast is er ruimte voor individuele vragen uit het MBO en/of HBO.

In goed overleg zullen we een begeleidingsaanbod doen, dat past bij de specifieke vraag van de klant.
Dit houdt in dat er niet alleen aandacht wordt besteed aan o.a. het aanleren van studievaardigheden, het maken van een dag- en weekplanning, agendabeheer, het bijbrengen van discipline, het maken van een scheiding tussen maak- en leerwerk, overhoren, voorbereiding op proefwerken, maar ook aan bijlessen (individueel of in groepen) en evt. examentrainingen.

We streven naar een geleidelijke uitbouw en aanpassing van onze producten.