Even voorstellen

In deze korte mailing wil ik u graag informeren over dit initiatief in Glimmen.
Mijn naam is Remko Aaten en woon met mijn gezin inmiddels geruime tijd in dit mooie dorp op de Hondsrug.

Als leerkracht ben ik vanaf 1983 vele jaren verbonden geweest aan het Koninklijk Instituut voor Doven ‘H.D.Guyot’ te Haren (thans Kentalis). 

Ik heb daar binnen het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs met diverse leeftijds- en niveaugroepen de nodige ervaring opgedaan. 

M.n. verschillende leerstijlen, leer- en gedragsproblemen en een positieve benadering van leerlingen. 
Het aanleren van een goede studiehouding was onderdeel van het leerprogramma.

Het werd echter tijd voor een nieuwe uitdaging en ben inmiddels voor het elfde jaar in Glimmen bezig met een bescheiden eenmansbedrijf, dat zich specialiseert in het verzorgen van huiswerkbegeleiding.

Thans ben ik wederom bij Kentalis werkzaam als Ambulant Begeleider binnen het Passend Onderwijs (overgang speciaal onderwijs naar regulier: speciaal als het moet, gewoon als het kan) om feeling te blijven houden met de huidige onderwijsontwikkelingen.