Doven, slechthorenden en TOS-ers

Aangezien Remko Aaten vele jaren in het dovenonderwijs heeft gewerkt is ook deze doelgroep van harte welkom bij Huiswerkbegeleiding Glimmen. 
De specifieke manier van aandacht geven vraagt een voldoende beheersing van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).
 
Daarnaast heeft een dove leerling vaak moeite met de Nederlandse taal. 

De begeleiding zal dan ook in staat moeten zijn de geschreven taal, uit de gebruikte methodes, om te zetten in begrijpelijke gebarentaal (NGT). 

Ook slechthorenden, zij die meer spraak- en taalmogelijkheden hebben, kunnen van ons aanbod natuurlijk gebruik maken. 

Juist de individuele aandacht is bij doven en slechthorenden van essentieel belang.

Voor de middelbare scholier met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is voldoende expertise in huis om deze doelgroep zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden. Dhr. Aaten heeft als ambulant begeleider de nodige kennis van deze doelgroep.


WMO (aanvraag PGB)

De doelgroep met specifieke leerstoornissen, zoals bv. PDD-Nossers, ADHD-ers en andere aan autisme verwante stoornissen, kunnen m.b.v. een Persoonsgebonden Budget (PGB) de huiswerkbegeleiding financieren.

Aanvraag voor een PGB moet worden gedaan via de eigen gemeente (afdeling Wmo Jeugdzorg).

Helaas moeten we steeds vaker constateren dat PGB's te laat worden aangevraagd en daardoor niet worden verleend.

Probeer daarom op tijd te informeren bij de daarvoor bestemde bureaus uw gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar, maar ook of uw kind er voor in aanmerking kan komen. Tegenwoordig is het erg moeilijk een PGB aan te vragen vanwege een strengere controle en misbruik op de PGB-gelden. Proberen kan echter altijd, maar de administratieve rompslomp is groot.