De begeleiding stelt zich voor

Remko Aaten
 
Remko Aaten is sinds 1983 werkzaam geweest in het voortgezet (speciaal) onderwijs. 
Binnen dit type onderwijs heeft hij een brede ervaring ontwikkeld op allerlei leeftijds- en intelligentieniveaus.

Leerlingen van 12 t/m 21 jaar heeft hij begeleid en op weg geholpen zelfstandige persoonlijkheden te worden. 
Ook op vakinhoudelijk gebied heeft hij zich in meerdere vakken, methodes en onderwijsvernieuwingen geschoold. 

Als mentor van diverse groepen is hij ook betrokken geweest bij het intensief begeleiden van leerlingen tijdens hun onderwijsproces, waarbij ook de huiswerkbegeleiding en het aanleren van studievaardigheden een grote rol speelden. Deze ruime ervaring kan hij uitstekend gebruiken binnen de activiteiten van Huiswerkbegeleiding Glimmen. 

Remko Aaten is sinds september 2006 initiatiefnemer van Huiswerkbegeleiding Glimmen, nadat een aantal ouders in Glimmen hem benaderd hadden een dergelijke opzet te beginnen.

Hij probeert het instituut de komende jaren steeds meer vorm te geven.
Inmiddels blijkt dat er voldoende animo is en probeert hij de organisatie de komende jaren gestaag en professioneel uit te breiden en gaat het huiswerkinstituut dit jaar zijn elfde jaar in.


Herman van der Schaar
 
Herman van der Schaar is als econoom en leerkracht economie altijd nauw betrokken geweest bij de bovenbouwgroepen in zowel het Havo- als het VWO-onderwijs. Jarenlang heeft hij eindexamengroepen op dat niveau voorbereid. 

Daarnaast heeft hij de vele jaren ervaring verkregen in het verzorgen van huiswerkbegeleiding en het geven van bijlessen aan individuele en kleine groepen jongeren. 
Dat deed hij op eigen initiatief thuis, in buurthuizen en later bij studiecentra in de omgeving van Amsterdam. 

Hij is vooral thuis in de exacte vakken (wiskunde, nask en economie). 
Bij hem kunt u dan ook voor deze specifieke vragen terecht. 

Herman van der Schaar woont sinds juli 2007 in Glimmen en zag Huiswerkbegeleiding Glimmen als een mooi vervolg voor zijn reeds opgedane ervaring.
 
Studenten
 
Naast bovengenoemde begeleiders wordt er gewerkt met een groot aantal HBO- en universitaire studenten, die qua aanvangsniveau de leerstof kennen en qua leeftijd dicht op de cliënten staan. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van studenten op taal-, exact- en zaakvakgebied.

Het streven is de organisatie per dagdeel zo uit te voeren dat er van ieder vakgebied een begeleider aanwezig is, zodat de cliënt ten allen tijde gebruik kan maken van de aanwezige expertise.