Aanbod en organisatie

Als uw zoon of dochter, om wat voor reden dan ook, moeite heeft met het leren en/of huiswerk maken is het goed om eens te kijken wat extra ondersteuning voor uw kind kan betekenen. 
Bij Huiswerkbegeleiding Glimmen kennen we veel verschillende mogelijkheden om uw kind zo effectief mogelijk te begeleiden.
 
Huiswerkbegeleiding
 
Voor leerlingen die behoefte hebben aan o.a. structuur, planning en meer discipline. Deze begeleiding is ook bedoeld voor leerlingen die niet erg gemotiveerd, snel afgeleid, of geholpen zijn met een fijne werkplek en inhoudelijke ondersteuning. 
Aantal contactmomenten per week: 4
 
Bijlessen
 
Vakspecifieke training, voor de leerling die maar met één of enkele vakken moeite heeft.
Aantal contactmomenten per week: 1 uur per vak (tenzij meer nodig blijkt).  
 
Groep 7 en 8
 
Veel leerlingen uit de laatste jaren van de basisschool hebben baat bij extra ondersteuning voor rekenen en taal. Huiswerkbegeleiding Glimmen zorgt voor een passend aanbod.
Aantal contactmomenten per week: 1 (tenzij meer nodig blijkt).
 
Examentraining
 
Nog afgezien van de tijdsdruk, is het best lastig om te bepalen aan welke examenvakken wel of geen aandacht moet worden besteed. 
Huiswerkbegeleiding Glimmen biedt in de meivakantie, voorafgaand aan de eindexamens, specifieke vakgerichte examentrainingen om leerlingen optimaal voor te bereiden op het eindexamen VMBO, HAVO, VWO of Gymnasium.

In principe is het zo dat er tijdens het eindexamenjaar voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan het voorbereiden op het examen. Te denken valt aan het voorbereiden, het maken en bespreken van diverse proefexamens.

Taal- en rekenvaardigheden

Op middelbare en MBO/HBO-scholen worden leerlingen tegenwoordig getoetst op hun taal- en rekenvaardigheden. Hoewel de wettelijke landelijke eisen steeds worden bij- en uitgesteld, komt het moment van verplichting steeds dichterbij.

Vaardigheden die verplicht worden gesteld om verder te kunnen naar een volgend onderwijsniveau (1F, 2F, 3F en 4F).

Om uw zoon of dochter beter voor te bereiden op de toetsen bieden wij extra begeleiding aan, die gericht is op het behalen van de vereiste referentieniveaus voor taal en rekenen.